QUỸ HIỀN TÀI – THIỆN NGUYỆN XĂY VĂN HÓA ĐỌC

Chung tay góp Quỹ Hiền Tài

Xây văn hóa đọc tương lai rạng ngời!

Bạn ơi,

Ai cũng có thể góp sức xây dựng văn hóa đọc cho nước nhà. Dù là trẻ em hay người lớn!

Hành trình gieo mầm tri thức, nuôi dưỡng tâm hồn cho thế hệ trẻ đang cần sự chung tay của tất cả chúng ta!

Dự án Văn Hóa Đọc Việt Nam đã và đang mang đến những thay đổi tích cực cho văn hóa đọc tại Việt Nam. Với nhiều Giờ Đọc Hạnh Phúc, hàng nghìn học sinh được truyền cảm hứng yêu sách, thầy cô được trao phương pháp xây dựng văn hóa đọc, và các thư viện được “thổi bùng” sức sống.

Để tiếp tục lan tỏa hương thơm tri thức và tình thương, chúng tôi rất cần sự đồng hành của bạn!

Vì thế, Quỹ Hiền Tài được thành lập với mục tiêu:

  1. Hỗ trợ xây dựng và vận hành tủ sách.
  2. Tổ chức các khóa học và hoạt động cộng đồng về văn hóa đọc.

Bạn có thể chung tay bằng cách:

  1. Góp sức lan tỏa thông điệp về văn hóa đọc: 1 nút share, like, cũng có thể giúp được ai đó tạo thiện phước gieo sách đến các em nhỏ.
  2. Góp sách tinh hoa cho các thư viện: Đọc xong rồi thì có thể chia sẻ sách lại cho người khác bạn nhé.
  3. Ủng hộ tài chính cho Quỹ Hiền Tài: Chỉ với 15.000đ/ngày, bạn đã có thể góp 1 quyển sách nhỏ đến với các em học sinh rồi đấy.

Mỗi đóng góp của bạn, dù là nhỏ nhất, đều góp phần tạo nên sự thay đổi lớn lao cho thế hệ tương lai.

Hãy cùng chung tay xây dựng một nền văn hóa đọc mạnh mẽ, để Việt Nam có một thế hệ trẻ dám sống tử tế và đầy cống hiến!

Cách thức ủng hộ

Chuyển khoản ngân hàng:

– Ngân Hàng Quân Đội MB Bank

– Đại diện tài khoản: Trần Việt Quân

– Số tài khoản: 1379

Cảm ơn bạn với tất cả chân thành và Dự án sẽ mang tình yêu thương của bạn đến với các trường học, làng quê, miền đất còn đang thiếu văn hóa đọc bạn nhé!

======

Contribute to The Hien Tai Fund for developing of VietNam’s Reading Culture.

Dear friend,

Everyone can contribute to building a reading culture in VietNam, whether children or adults, wherever you are.

The journey of sowing knowledge seeds and nurturing the souls of the younger generation needs the collective effort of all of us!

The Vietnam Reading Culture Project has brought positive changes to the reading culture in Vietnam. With many Happy Reading Hours, thousands of students have been inspired to love books, teachers have been provided with methods to build reading culture, and libraries have been revitalized.

To continue spreading the fragrance of knowledge and love, we really need your companionship!

Therefore, The Hien Tai Fund has been established with the goal of:

– Supporting the construction and operation of bookshelves.

– Organizing courses and community activities about reading culture.

You can contribute by:

Spreading the message about reading culture: A share or like can help someone bring books to children.

Donating valuable books to libraries: After reading, you can share your books with others.

Financially supporting the Talent Fund: With just 15,000 VND/day, you can contribute a small book to students.

Every contribution from you, no matter how small, is part of a significant change for the future generation.

Let’s join hands to build a strong reading culture, so Vietnam can have a young generation that dares to live with kindness and dedication!

PLEASE DONATE HERE!

Sacombank,

Account Number: 0601 3909 0147

Account Holder: Giac Ngo Education Co., Ltd.

SWIFT Code: SGTTVNVX

Content: hientaifund

Thank you very much for your sincerity, and the project will bring your love to schools, villages, and regions that are still lacking a reading culture!

 

 

All in one