Vào nhóm Zalo để nhận thông tin khóa học từ BTC

Chúc mừng bạn đã đăng ký thành công khóa học!

TẠI ĐÂY

Bước 1: Vào nhóm Zalo để nhận thông tin khóa học từ BTC

Chúc mừng bạn đã đăng ký thành công khóa học!

TẠI ĐÂY

Bước 2: BTC đã gửi đến email của bạn tài liệu hướng dẫn nhận khóa học. Vui lòng mở email & làm theo hướng dẫn

Nếu không nhận được email, bạn chờ trong ít phút
Có thể email trong mục SPAM, hãy kiểm tra kỹ
Đánh dấu email là quan trọng để nhận các thông báo khác về khóa học của bạn