THÓI QUEN ĐỌC

NỀN TẢNG

KHÓA 4 (19.10 - 07.11.2021)

BUỔI KHAI GIẢNG

BUỔI 1

BUỔI 2

BUỔI 3

BUỔI 4

BUỔI 5

02/11/2021 (19:30 - 22:00)

09/11/2021 (19:30 - 22:00)

30/11/2021 (19:30 - 22:00)

23/11/2021 (19:30 - 22:00)

07/12/2021 (19:30 - 22:00)

BUỔI 6

19/10/2021 (19:30 - 22:00)

16/11/2021
(19:30 - 22:00)

LỊCH TRÌNH HỌC

Các kênh
Hỗ Trợ

Danh sách
 học viên

Hướng dẫn nộp bài tập

Hướng dẫn dùng zoom

BÀI TẬP

SLIDE
BUỔI HỌC

BÀI TẬP

FORM
BÁO CÁO

SLIDE
BUỔI HỌC

BÀI TẬP

FORM
BÁO CÁO

SLIDE
BUỔI HỌC

BÀI TẬP

FORM
BÁO CÁO

SLIDE
BUỔI HỌC

BÀI TẬP

FORM
BÁO CÁO

SLIDE
BUỔI HỌC

BÀI TẬP

VIDEO
BUỔI HỌC

SLIDE
BUỔI HỌC

LỜI
MUỐN NÓI

VIDEO
BUỔI HỌC

SLIDE
BUỔI HỌC

Tinh thần học tập

Đọc sách dưới góc nhìn đúng đắn

Cách xây dựng tủ sách gia đình

Cách hiểu con để chọn sách phù hợp

Cách tương tác khi đọc sách cùng con

Đọc sách phát triển tư duy sâu

Giải đáp thắc mắc các vấn đề

Cách khắc phục lỗi khi điểm danh

FORM
BÁO CÁO

Danh mục sách hay 

Kết nối với chúng tôi

Địa chỉ: 299/3A Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 0355.730.730  |  Website: https://gnh.vn/vanhoadoc

Hướng dẫn dùng ZOOM

Hướng dẫn cài đặt Zoom

Hướng dẫn tạo phòng họp Zoom

Hướng dẫn đổi tên trong Zoom

Hướng dẫn vào phòng Zoom

(*)Trên điện thoại

(*)Trên máy tính

HƯỚNG DẪN NỘP BÀI VÀ BÁO CÁO BÀI TẬP

NỘP BÀI

GROUP ZALO CHUNG CỦA LỚP HỌC

GROUP FACEBOOK LỚP

VÀO NHÓM

CÁC KÊNH HỌC TẬP CỦA LỚP

VÀO NHÓM

NHÓM CỘNG ĐỒNG PHỤ HUYNH VÀ GIÁO VIÊN

VÀO NHÓM