MẦM XANH 2: 31.10.2022

LỚP LAN TỎA

LỚP TỬ TẾ

Buổi 1: 01/11/2022 (19:30 - 20:45)

TỰ HỌC

Xem video

Xem slide

Nộp bài tập

Buổi 2: 8/11/2022 (19:30 - 20:45)

NGHỊ LỰC

Xem video

Xem slide

Nộp bài tập

Buổi 5: 22/11/2022 (19:30 - 20:45)

TƯ DUY ĐA CHIỀU

Xem video

Xem slide

Nộp bài tập

Buổi 6: 29/11/2022 (19:30 - 20:45)

TĨNH TÂM

Xem video

Xem slide

Nộp bài tập

Buổi 3: 15/11/2022 (19:30 - 20:45)

YÊU THƯƠNG

Xem video

Xem slide

Nộp bài tập

Buổi 4: 20/11/2022 (19:30 - 20:45)

NGÀY ĐỒNG CẢM

Xem video

Xem slide

Nộp bài tập

Buổi 7: 6/12/2022 (19:30 - 20:45)

BAO DUNG, THA THỨ

Xem video

Xem slide

Nộp bài tập

Buổi 9: 20/12/2022 (19:30 - 20:45)

BIẾT ƠN MẸ THIÊN NHIÊN

Xem video

Xem slide

Nộp bài tập

Buổi 10: 27/12/2022 (19:30 - 20:45)

LAN TỎA ĐIỀU TỬ TẾ

Xem video

Xem slide

Nộp bài tập

Buổi 8: 13/12/2022 (19:30 - 20:45)

SỨC KHỎE

Xem video

Xem slide

Nộp bài tập

LỊCH HỌC LỚP LAN TỎA

Buổi 1: 01/11/2022 (19:30 - 20:45)

TỰ HỌC

Xem video

Xem slide

Nộp bài tập

Buổi 2: 8/11/2022 (19:30 - 20:45)

NGHỊ LỰC

Xem video

Xem slide

Nộp bài tập

Buổi 5: 22/11/2022 (19:30 - 20:45)

TƯ DUY ĐA CHIỀU

Xem video

Xem slide

Nộp bài tập

Buổi 6: 29/11/2022 (19:30 - 20:45)

TĨNH TÂM

Xem video

Xem slide

Nộp bài tập

Buổi 3: 15/11/2022 (19:30 - 20:45)

YÊU THƯƠNG

Xem video

Xem slide

Nộp bài tập

Buổi 4: 20/11/2022 (19:30 - 20:45)

NGÀY ĐỒNG CẢM

Xem video

Xem slide

Nộp bài tập

Buổi 7: 6/12/2022 (19:30 - 20:45)

BAO DUNG, THA THỨ

Xem video

Xem slide

Nộp bài tập

Buổi 9: 20/12/2022 (19:30 - 20:45)

BIẾT ƠN MẸ THIÊN NHIÊN

Xem video

Xem slide

Nộp bài tập

Buổi 10: 27/12/2022 (19:30 - 20:45)

LAN TỎA ĐIỀU TỬ TẾ

Xem video

Xem slide

Nộp bài tập

Buổi 8: 13/12/2022 (19:30 - 20:45)

SỨC KHỎE

Xem video

Xem slide

Nộp bài tập

LỊCH HỌC LỚP TỬ TẾ

LỘ TRÌNH CÁC LỚP GIỜ ĐỌC HẠNH PHÚC

MẦM XANH 2

MẦM XANH 1

MẦM XANH 3

HƯỚNG
DƯƠNG 2

HƯỚNG
DƯƠNG 1

TỎA SÁNG 1

TỎA SÁNG 2

Kết nối với dự án Văn Hóa Đọc

Địa chỉ: 299/3A Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 0355.730.730  |  Website: https://gnh.vn/vanhoadoc

Vì 1 triệu gia đình có thói quen đọc sách

MST: 0314130916 được cấp vào ngày 25/11/2016

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC GIÁC NGỘ

Liên hệ

0906.777.111 phím 4
299/3A Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, HCM

Hướng dẫn dùng ZOOM

Hướng dẫn cài đặt Zoom

Hướng dẫn tạo phòng họp Zoom

Hướng dẫn đổi tên trong Zoom

Hướng dẫn vào phòng Zoom

(*)Trên điện thoại

(*)Trên máy tính

GROUP ZALO CHUNG CỦA LỚP HỌC

GROUP FACEBOOK LỚP

VÀO NHÓM

CÁC KÊNH HỌC TẬP CỦA LỚP

VÀO NHÓM

NHÓM CỘNG ĐỒNG PHỤ HUYNH VÀ GIÁO VIÊN

VÀO NHÓM

Hướng dẫn cho phụ huynh

(*)Trên điện thoại

Nộp file đúc kết và hoạt động ứng dụng

** MÁY TÍNH

Hướng dẫn phụ huynh nộp

Hướng dẫn xem Thẻ Tích Điểm & điểm danh của con

Hướng dẫn Ban Cán Sự

Hướng dẫn Tổ trưởng check in và điểm danh

Hướng dẫn sao đỏ làm thẻ tích điểm

Hướng dẫn tổ  trưởng đăng file đúc kết và hoạt động ứng dụng

Hướng dẫn sao đỏ đăng thẻ tích điểm

(*)Trên máy tính