Hướng dẫn ban cán sự

Danh sách học viên

Các kênh hỗ trợ

Hướng dẫn dùng Zoom

Hướng dẫn nộp bài tập

Các nội quy lớp học

Danh mục sách hay

MẦM XANH 2: 10.11.2021

Video

Bài tập

NGÀY ĐỒNG CẢM

Buổi 7: 22/12/2021 (19:00 - 20:30)

Video

Bài tập

BAO DUNG, THA THỨ

Buổi 8: 26/12/2022 (19:00 - 20:30)

Video

Bài tập

SỨC KHỎE

Buổi 10: 05/01/2022 (19:00 - 20:30)

Video

Bài tập

TƯ DUY ĐA CHIỀU

Buổi 6: 15/12/2021 (19:00 - 20:30)

Video

Bài tập

CAN ĐẢM, NGHỊ LỰC

Buổi 4: 01/12/2021 (19:00 - 20:30)

Video

Bài tập

BIẾT ƠN MẸ THIÊN NHIÊN

Buổi 11: 12/01/2022 (19:00 - 20:30)

Video

Bài tập

YÊU THƯƠNG

Buổi 3: 24/11/2021 (19:00 - 20:30)

Video

Bài tập

SỐNG ĐƠN GIẢN (SÁNG TÁC THƠ)

Buổi 9: 29/12/2021 (19:00 - 20:30)

Video

Bài tập

LAN TỎA ĐIỀU TỬ TẾ (LẬP KẾ HOẠCH)

Buổi 12: 19/01/2022 (19:00-20:30)

Video

Bài tập

TĨNH TÂM

Buổi 5: 08/12/2021 (19:00 - 20:30)

Video

Bài tập

KHIÊM HẠ (VẼ SKETCH NOTE)

Buổi 2: 17/11/2021 (19:00 - 20:30)

Video

Bài tập

TỰ HỌC

Buổi 1: 10/11/2021 (19:00 - 20:30)

LỘ TRÌNH CÁC LỚP GIỜ ĐỌC HẠNH PHÚC

MẦM XANH 2

MẦM XANH 1

MẦM XANH 3

HƯỚNG
DƯƠNG 2

HƯỚNG
DƯƠNG 1

TỎA SÁNG 1

TỎA SÁNG 2

Kết nối với dự án Văn Hóa Đọc

Địa chỉ: 299/3A Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 0355.730.730  |  Website: https://gnh.vn/vanhoadoc

Hướng dẫn dùng ZOOM

Hướng dẫn cài đặt Zoom

Hướng dẫn tạo phòng họp Zoom

Hướng dẫn đổi tên trong Zoom

Hướng dẫn vào phòng Zoom

(*)Trên điện thoại

(*)Trên máy tính

GROUP ZALO CHUNG CỦA LỚP HỌC

GROUP FACEBOOK LỚP

VÀO NHÓM

CÁC KÊNH HỌC TẬP CỦA LỚP

VÀO NHÓM

NHÓM CỘNG ĐỒNG PHỤ HUYNH VÀ GIÁO VIÊN

VÀO NHÓM

Hướng dẫn cho phụ huynh

(*)Trên điện thoại

Nộp file đúc kết và hoạt động ứng dụng

** MÁY TÍNH

Hướng dẫn phụ huynh nộp

Hướng dẫn xem Thẻ Tích Điểm & điểm danh của con

Hướng dẫn Ban Cán Sự

Hướng dẫn Tổ trưởng check in và điểm danh

Hướng dẫn sao đỏ làm thẻ tích điểm

Hướng dẫn tổ  trưởng đăng file đúc kết và hoạt động ứng dụng

Hướng dẫn sao đỏ đăng thẻ tích điểm

(*)Trên máy tính